Een goed begin is het halve werk

LOGOkleurAllereerst voor iedereen de beste wensen voor 2015! Een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. 2014 was een jaar dat voor ons in het teken stond van stallenbouw en natuurlijk de start van JFopma advies. De bouw is bijna afgerond en met JFopma advies krijgen we te maken met een aantal nieuwe uitdagingen zoals de invoering van de melkveewet, PAS, het afschaffen van het melkquotum en op dit moment het omgaan met de lage melkprijs (zie ook WINTERRANTSOEN). Ook gaan we meer doen met weidegang. Zo ben ik in 2015 weidecoach bij stichting weidegang. Hierbij gaan we met een groep van ca. 10 boeren gedurende 5 ochtenden op ‘farmwalk’. Aanmelden is nog mogelijk! De kringloopwijzer gaat nog belangrijker worden voor boeren met een fosfaat overschot. Voor het Nordwin college begeleid ik dit jaar studenten die een project hebben met kringloopboeren.

De maand januari staat in het teken van de bemestingsplannen. We sluiten 2014 af, maken het plan voor 2015, geven de aanvullende gegevens door aan RVO en vragen derogatie aan voor het komende jaar. Steeds meer bedrijven doen mee aan BEX, wat extra werk oplevert maar ook in combinatie met de kringloopwijzer veel extra informatie. Een goed plan in januari voorkomt later in het jaar problemen met mestafvoer en fosfaat verwerking. Wij kunnen bemiddelen in mestafvoer en het verwerken van uw fosfaat overschot.

In grote delen van Friesland woedt nog steeds een muizenplaag. Om een goede voorjaarsstart te maken zullen veel percelen moeten worden doorgezaaid. Vorig jaar hebben we geïnvesteerd in een DOORZAAIMACHINE die dit voorjaar volop in de verhuur gaat. Daarnaast leveren we onafhankelijk advies over het beste graszaadmengsel voor uw bedrijf. We kunnen vervolgens het graszaad zeer aantrekkelijk leveren.