Wij hebben diverse machines te huur waaronder een gloednieuwe giertank, klepelmaaier, 4-in-1 doorzaaimachine en graslandtiller. Tevens hebben wij altijd graszaad op voorraad. Op al onze machines zijn onderstaande huurvoorwaarden van toepassing.

Voor vragen of advies kunt u HIER contact met mij opnemen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de huur van machines als genoemd op onze website.

 • De huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldige ID-kaart of paspoort.
 • De huurder die de huurovereenkomst ondertekent blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de gehuurde machine en het betalen van de bijbehorende huurpenningen. Het is verboden de machine aan derden te verhuren of ten gebruik af te staan.
 • De gehuurde machine dient direct bij ontvangst door de huurder te worden gecontroleerd op eventuele schade. Na ingebruikname van de gehuurde machine worden geen reclames meer geaccepteerd.
 • Bij een storing dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Het is verboden de machine zelf te demonteren of te repareren. Ook mogen er geen wijzigingen aan de machine worden aangebracht. Bij het niet tijdig melden van een defect of terugbrengen van de machine wordt de gehele huurprijs in rekening gebracht.
 • Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van de gehuurde machine kunnen niet op verhuurder worden verhaald.
 • De machine is standaard verzekerd met een eigen risico van € 750 per gebeurtenis. Bij diefstal of schade veroorzaakt door de huurder of derden draagt de huurder alle aansprakelijkheid en wordt dit eigen risico bij afhandeling van de schade aan de huurder doorbelast.
 • Tenzij anders overeengekomen, is de huurder verplicht, voordat de huurder de machine in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom van € 500 te voldoen. Na terugontvangst van de machine zal deze waarborgsom worden gerestitueerd met aftrek van aan de verhuurder nog toekomende huurpenningen, reparatiekosten en/of schadevergoeding.
 • De gehuurde machine dient gereinigd en in dezelfde staat terug gebracht te worden als waarin de huurder deze heeft ontvangen. Bij nalatigheid kunnen reinigingskosten in rekening worden gebracht.
 • De huur van de machine kan tot 48 uur voor de gehuurde periode geannuleerd worden. Bij het niet ophalen, gebruiken of niet tijdig annuleren van de gehuurde machine worden de volledige huurpenningen in rekening gebracht.
 • Adviezen voor het gebruik van de gehuurde machine ontheffen de huurder niet van enige aansprakelijkheid.
 • De huurpenningen worden per dagdeel van vier uren berekend. Dagdelen zijn als volgt ingedeeld: dagdeel 1: van 8:00 tot 12:00, dagdeel 2 van 13:00 tot 17:00, dagdeel 3 van 18:00 tot 22:00.