OLYMPUS DIGITAL CAMERAVeevoeding is misschien wel het meest besproken onderwerp in de melkveehouderij. Door het streven naar een goed rantsoen voor melkkoeien blijven ze gezond, geven beter melk met goede gehalten en gaan efficiënt om met de voedingsstoffen. Ik adviseer u graag bij het samenstellen van het optimale rantsoen.

Aan de basis van een goede melkproductie staat een optimale droogstand. Er is steeds meer aandacht voor deze zeer belangrijke groep dieren. Om (slepende)melkziekte te voorkomen is het van belang de koeien een optimale droogstand te bieden om vervolgens te kunnen afkalven met een laag celgetal, gezonde klauwen en voldoende biest voor het kalf. Dit bied een goede start voor een nieuwe lactatie waarbij uw koeien vlot drachtig worden. Ik zorg graag samen met u voor het opstellen van een geslaagd droogstandrantsoen.

Het jongvee staat voor de toekomst en is daarmee wederom een belangrijke groep dieren welke de nodige aandacht vergt. Van biest verstrekking tot de eerste keer afkalven moet goed verlopen waarbij de juiste voedingstoffen op het juiste moment essentieel zijn. Op deze manier zijn uw vaarzen krachtiger en gaan ze langer mee in een betere melkproductie. Ik adviseer u van kalf tot vaars over de juiste voeding.

Op zoek naar onafhankelijk rantsoenadvies? Neem dan HIER contact met mij op.