OLYMPUS DIGITAL CAMERAEén van de grootste uitdagingen uit het verleden voor de Nederlandse melkveehouderij is het mestbeleid. Dat deze uitdaging voor de toekomst nog groter zal worden mag duidelijk zijn. In 2006 zijn we begonnen te werken met het nieuwe mestbeleid, stelsel van gebruiksnormen. Omdat in veel gevallen de stikstof en fosfaatproductie van onze veestapel niet juist waren, is de sector gekomen met BEX, bedrijf specifieke excretie. Binnenkort krijgen we te maken met een nog uitgebreidere vorm, de kringloopwijzer. De uitdaging voor de toekomst is om het overschot aan mineralen te beperken en voor het overige deel plaatsingsruimte of afvoer/verwerking te regelen. Ik zorg samen met u voor de wettelijke verplichtingen en bemiddel in uw mestafvoer/verwerking. De kracht van JFopma advies is u volledig te ontzorgen op het gebied van mest en mineralen.