Robotmelken en weidegang

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHet weide seizoen is bijna ten einde en toch is nu het moment om na te denken over beweiding in 2015. Vooral voor ons bedrijf is dit een uitdaging omdat wij gaan melken met een melkrobot. Beweiden met dit melksysteem vergt extra aandacht omdat de koeien niet meer met zijn allen 2 keer daags gemolken worden maar één voor één de hele dag door. Dit betekent dat de koeien moeten overschakelen van een kudde gedrag naar een individueel gedrag. Deze omschakeling is makkelijker te realiseren in de stal dan tijdens de weidegang omdat de loopafstanden kleiner zijn waardoor je als boer de koeien makkelijker aan hun nieuwe ritme kunt laten wennen. Volgend jaar zullen alle koeien het nieuwe gedrag vertonen en gaan ze weer naar buiten. Om de koeien een beetje te helpen om in hun ritme te blijven, zijn er verschillende systemen mogelijk. Zo kun je met slimme toegangspoorten de koeien bijsturen naar de robot of naar buiten. Wij kiezen voor een systeem van vrij koeverkeer waar de koeien helemaal zelf mogen bepalen of ze naar buiten gaan of binnen blijven. Dit gaat alleen werken als de koeien in de buurt van de stal lopen en gewent zijn aan weidegang. Onze koeien komen als pink al buiten waardoor ze in deze ‘stageperiode’ kunnen wennen aan warmte, regen en sloten. Daarnaast leren ze hoe ze gras moeten afvreten en wat een stroomdraadje is. Nog een voordeel is dat de pinken in aanraking komen met maag,- darm en longwormen zodat ze weerstand op kunnen bouwen.

Er bestaan verschillende beweidingsystemen. Wij kiezen in het voorjaar voor modern standweiden met bijvoeren. Dit betekend dat de koeien gedurende 5 a 6 weken in een blok van 8 hectare lopen. In het voorjaar is dit systeem mogelijk omdat het jonge voorjaarsgras snel groeit en smakelijk is. Na deze periode is er op dit blok ruimte voor weide vogels. Door de vele mestfladden en bossen is er erg veel voedsel en beschutting voor de jonge kuikens. Na de periode van standweiden schakelen we over naar het systeem van omweiden met bijvoeding van graskuil in de stal. Door smakelijk graskuil met eventueel wat krachtvoer aan het voerhek bij te voeren nemen de koeien altijd voldoende drogestof uit ruwvoer op gedurende zomer. Ook als het weer een tijdje tegen zit. Nog een voordeel is dat koeien graag naar binnen komen voor een hapje graskuil. De koeien worden dag en nacht geweid en 2 keer per dag opgehaald om zeker te weten dat alle koeien ook 2 keer op een dag worden gemolken. Wilt u ook advies over welk weidesysteem bij uw bedrijf past of voor het maken van een weideplanning kunt u altijd contact met mij opnemen.