Mestverwerking

Allereerst de beste wensen voor 2016. Ook dit jaar zal op het gebied van wet en regelgeving rondom fosfaat, net als 2015, chaotisch verlopen. Wat er precies op ons af gaat komen is nog steeds niet helemaal duidelijk. We beginnen de maand januari direct met een aantal actiepunten welke u als melkveehouder moet ondernemen om aan de mestwetgeving te voldoen. Van 2015 moeten deze maand de aanvullende gegevens ingestuurd worden en voor 2016 vraagt u de derogatie aan. De BEX berekening voor 2015 kunnen we aan de hand van de voerjaaroverzichten compleet maken. In de tot nu toe ingevulde BEX berekeningen zie ik minder voordeel dan 2014. Dit wordt veroorzaakt door hoge forfor (P) gehalten  in de kuilen 2014-2015 en een te hoge hoeveelheid fosfor in krachtvoer. Het invullen van de kringloopwijzer voor de zuivel moet voor 1 mei (dit is veranderd, was 1 maart) maar het is wel handig om deze maand alvast een berekening te maken voor de AMvB in het kader van de grondgebondenheid.

Hieronder een opsomming van de actiepunten vóór 1 februari;

  • Bemestingsplan voor 2015 afronden en voor 2016 opstarten
  • BEX berekenen voor 2015
  • Derogatie aanvragen voor 2016 op www.mijn.rvo.nl
  • Verlopen grondmonsters opnieuw laten steken voor de derogatie
  • Aanvullende gegevens insturen
  • Grondgebondenheid berekenen

JFopma advies kan u met al deze zaken helpen. Ook starten we dit jaar met een studiegroep kringloopwijzer waar u zich  nog voor kunt aanmelden.