Starten met de kringloopwijzer

Mestverwerking

Vanaf één januari 2016 moeten alle melkveehouders de kringloopwijzer bijhouden. Dit is één van de maatregelen die de samenwerkende partijen in de zuivelketen aankondigen als antwoord op het overschreden fosfaatplafond. De kringloopwijzer moet worden ingevuld op de website www.dekringloopwijzer.nl.

Deze maand, december, zijn er een aantal actiepunten die u als melkveehouder moet ondernemen om te kunnen starten met de kringloopwijzer;

  • BEX-monster laten steken van de verschillende partijen ruwvoer op uw bedrijf
  • Controleren of de mestboekhouding goed en volledig is ingevuld
  • Voorraden bepalen op 31 december van voeders, meststoffen en dierlijke mest
  • Mestverwerkingplicht controleren en regelen vóór 31 december
  • Via www.dekringloopwijzer.nl machtigingen afgeven voor RVO, I&R, voerleveranciers, laboratoria en zuivel
  • Via www.mijn.rvo.nl machtigingen afgeven voor melkveefosfaatreferentie, VDM gegevens en perceelsgegevens.

Indien u begeleiding bij het opstarten van de kringloopwijzer wilt kunt u contact met mij opnemen. Daarnaast ga ik bij voldoende deelname volgend jaar van start met een studiegroep Kringloopwijzer. Er zullen 5 bijeenkomsten op steeds een ander bedrijf van één van de deelnemers plaatsvinden. We gaan uitvoerig in op de gegevens uit de kringloopwijzer en de thema’s bodem, koe, voer en mest. Deelname bedraagt € 250,- per jaar. Neem eens contact op voor verdere informatie of geef u op via jehannes@jfopma.nl, telefoonnummer 06-13303952 of door HIER een bericht te sturen.