Mijn naam is Hotze Bonekamp en ik woon in Westhem. Sinds 1 september 2019 werk ik als freelancer voor JFopma advies. Binnen het bedrijf houd ik mij bezig met onafhankelijk voeradvies, mestbeleid en bemestingsadvies. Daarnaast heb ik een ondersteunde rol bij de begeleiding van enkele kringloopstudiegroepen.

Begin 2019 heb ik de studie melkveehouderij aan het Van Hall Larenstein afgerond. Daarvoor heb ik vier jaar melkveehouderij gestudeerd op het Nordwin College. Tijdens mijn schoolperiode heb ik meerdere melkveebedrijven mogen bezoeken in Duitsland, Portugal, Denemarken en Canada. Voor mijn afstudeeropdracht heb ik een plan geschreven over de kansen, bedreigingen en overnamemogelijkheden van ons melkveebedrijf waar ik sinds 2016 in maatschapsverband deel van uitmaak. Ons bedrijf heeft 130 melkkoeien met bijbehorend jongvee en 64 hectare grasland.

Binnen JFopma advies besteed ik de meeste tijd aan onafhankelijk voeradvies. Dit probeer ik zo begrijpelijk en transparant mogelijk te doen richting de klant. Dit kan naar mijn idee alleen maar als het product en het advies van elkaar losgekoppeld worden. Het is voor mij een uitdaging om op deze manier veehouders te helpen in het verder optimaliseren van hun bedrijfsvoering.

Heeft u interesse in onafhankelijk advies of wilt u meer weten over onze kringloopstudiegroepen? Dat kunt u geheel vrijblijvend contact met Jehannes of mij opnemen.

Hotze Bonekamp

T: 06-26070853

M: hmbonekamp@outlook.com