Heeft u een kennisvoucher aangevraagd bij RVO en heeft u een vraag over stikstofemissie en hergebruik nutriënten, gezonde bodem of natuur inclusieve landbouw? Dan kunt u bij JFopma advies terecht.

Door middel van een intake gaan we achterhalen wat de sterke en zwakke punten zijn op uw bedrijf en welke punten u wilt gaan verbeteren. Vervolgens gaan we samen kijken naar maatregelen die met zo min mogelijk inspanningen op korte termijn een zo’n groot mogelijk effect hebben. Ook gaan we kijken naar lange termijn oplossingen. Bij bepaalde vragen kan een kennispartner soms beter adviseren en in dat geval gaan we samen op zoek naar de juiste persoon.

Voor uw bedrijf wordt een radardiagram opgesteld bestaande uit een set van indicatoren waar een score van 1 tot 5 aan is gegeven. De indicatoren zijn zo gekozen dat ze uiteindelijk allemaal een relatie hebben met de boven genoemde thema’s. Resultaten uit de kringloopwijzer, kuilanalyse, bodemanalyse, bodemconditiescore, drijfmestanalyse en tijdens het bedrijfsbezoek geïnventariseerde gegevens zijn in het diagram verwerkt.

Heeft u interesse, neem dan contact op.