Nieuw: H2S detector

Er gebeuren jaarlijks ongevallen met gevaarlijke mestgassen. De gassen bestaan uit een mengsel van onder andere ammoniak, methaan, blauwzuurgas, kooldioxide en waterstofsulfide.¬†Waterstofsulfide ofwel H2S is het gevaarlijkste gas en veelal de oorzaak van dodelijke ongevallen met dieren maar soms ook mensen. Dit gas neemt snel op in het lichaam en is bij kleine hoeveelheden al […]