De muizen komen terug!

DSC_3063Op verschillende plaatsen binnen mijn werkgebied lijkt de muizenplaag zich voort te zetten. We zien veel nieuwe holletjes. Het is belangrijk om op tijd in te grijpen en zo de populatie ontwikkelingen zoals in 2014 voor te zijn. Er kan op verschillende manieren ingegrepen worden. De meest voor de hand liggende oplossing is het onder water zetten van land. Helaas is er veel droogte en een gebrek aan water in de sloten waardoor dit niet altijd mogelijk is. Wel kunnen de plaatsen waar de muizen het meest actief zijn met een mesttank van water voorzien worden. Tenslotte kan de muizenplaag verminderd worden door het land met zwavel te bespuiten. Zwavel is een meststof en dus goed voor het gewas maar de muizen hebben er een hekel aan. Ze zullen vluchten en hun nesten verlaten. Op deze manier gaat er een generatie muizen verloren en dit zal in het najaar een groot verschil maken. Wij hebben de spuitmiddelen op voorraad en kunnen dit voor u uitvoeren. Neem eens contact op voor verdere informatie.