Skip to main content

SABE kennisvoucher

Heeft u een kennisvoucher aangevraagd bij RVO en heeft u een vraag over stikstofemissie en hergebruik nutriënten, gezonde bodem of natuur inclusieve landbouw? Dan kunt u bij JFopma advies terecht. Door middel van een intake gaan we achterhalen wat de sterke en zwakke punten zijn op uw bedrijf en welke punten u wilt gaan verbeteren. […]

Even voorstellen..

Mijn naam is Hotze Bonekamp en ik woon in Westhem. Sinds 1 september 2019 werk ik als freelancer voor JFopma advies. Binnen het bedrijf houd ik mij bezig met onafhankelijk voeradvies, mestbeleid en bemestingsadvies. Daarnaast heb ik een ondersteunde rol bij de begeleiding van enkele kringloopstudiegroepen. Begin 2019 heb ik de studie melkveehouderij aan het […]

Nieuwe weiders

Het voorjaar begint en inmiddels genieten we van de eerste koeien in de wei. Op dit moment voeren we veel weidegesprekken om veehouders en hun koeien voor te bereiden op het nieuwe weideseizoen. We adviseren en begeleiden robot-boeren in de vele mogelijkheden van weidegang. Ook adviseren en ondersteunen we voorbereidingen voor veehouders die vanaf 2020 […]

Praktijkproef zeewier

Praktijkproef zeewier

In de Veldpost van 24 juni stond ik met een stukje over de praktijkproef met zeewier. De koeien met een even nummer kregen zeewierkorrels bijgevoegd in de robot, de koeien met een oneven nummer kregen dit niet. Na een jaar zagen wij geen verschil aan de dieren, maar des te meer aan de cijfers: vijf […]

Eerste 100.000 liter koe

Eerste 100.000 liter koe

Hier is ze dan, Trijntje 139. Ze heeft afgelopen zomer als eerste koe op ons bedrijf de bijzondere hoeveelheid van 100.000 liter melk gehaald. Voor de foto heeft ze natuurlijk nog even lekker door de modder liggen rollen.. Inmiddels is ze 13 jaar oud en nog ontzettend fit! Wat een mooie koe!

Bezoek uit Ierland

Bezoek uit Ierland

Vandaag hadden we bezoek uit Ierland en Zeeland. De onderzoekers en producent van zeewier kwamen een kijkje nemen op ons bedrijf waar we een proef doen met zeewier als voederadditief. De resultaten van dit innovatieve product lijken tot nu toe veelbelovend.

Bodemverdichting

Bodemverdichting

Sinds kort hebben wij een nieuwe machine voor graslandverbetering in de verhuur, de Grasland Tiller. Na een natte winter is de bovenlaag van het grasland verzadigd met water. Daarnaast is er met het uitrijden van de eerste drijfmest behoorlijk wat schade ontstaan door insporing. Om dit probleem op te lossen kun je in het voorjaar […]

Actiepunten mestwetgeving januari 2016

Actiepunten mestwetgeving januari 2016

Allereerst de beste wensen voor 2016. Ook dit jaar zal op het gebied van wet en regelgeving rondom fosfaat, net als 2015, chaotisch verlopen. Wat er precies op ons af gaat komen is nog steeds niet helemaal duidelijk. We beginnen de maand januari direct met een aantal actiepunten welke u als melkveehouder moet ondernemen om […]