Skip to main content

Starten met de kringloopwijzer

Starten met de kringloopwijzer

Vanaf één januari 2016 moeten alle melkveehouders de kringloopwijzer bijhouden. Dit is één van de maatregelen die de samenwerkende partijen in de zuivelketen aankondigen als antwoord op het overschreden fosfaatplafond. De kringloopwijzer moet worden ingevuld op de website www.dekringloopwijzer.nl. Deze maand, december, zijn er een aantal actiepunten die u als melkveehouder moet ondernemen om te […]

Stressvrij melken

Stressvrij melken

    Afgelopen week heb ik tijdens het opstarten van twee melkrobots bij vrienden een lesje melkwinning gehad.  Ondanks dat het inmelken zeer rustig verliep was het voor de koeien natuurlijk allemaal nieuw. Ze ervaren altijd een beetje stress en dat heeft invloed op de melkcurve. Bij de nieuwste robots is de melkcurve zichtbaar gemaakt […]

Weideseizoen 2015

Weideseizoen 2015

Dit was het dan, het weideseizoen zit erop. Op een aantal pinken na staan de meeste koeien nu toch echt op stal. Samen met veehouders heb ik terug gekeken op een mooi seizoen. Door het begeleiden van twee FarmWalk groepen en de deelname aan het grasmeetnetwerk heb ik dit jaar veel ervaring opgedaan in beweiden. […]

Onafhankelijke voerproef

Onafhankelijke voerproef

Sinds kort hebben wij een derde voersoort op de melkrobots waarmee we onze koeien een kleine hoeveelheid van een voederadditief kunnen voeren. Het is nu dan ook mogelijk om onafhankelijke voerproeven te doen op ons bedrijf. Op dit moment loopt de eerste proef welke een half jaar duurt. De helft van de koeien krijgt een […]

De muizen komen terug!

De muizen komen terug!

Op verschillende plaatsen binnen mijn werkgebied lijkt de muizenplaag zich voort te zetten. We zien veel nieuwe holletjes. Het is belangrijk om op tijd in te grijpen en zo de populatie ontwikkelingen zoals in 2014 voor te zijn. Er kan op verschillende manieren ingegrepen worden. De meest voor de hand liggende oplossing is het onder […]

Hittestress

Hittestress

Met het stijgen van de temperatuur neemt de kans op hittestress toe. De optimale omgevingstemperatuur voor melkvee ligt tussen -5°C en 18°C. Bij een temperatuur van 20°C en een luchtvochtigheid van 60-80 procent heeft een koe al last van de warmte. Een koe kan temperaturen tot 30 graden zonder problemen verdragen maar gebruikt dan wel […]

Droogte

Droogte

Afgelopen tijd is veel grasland vernieuwd of doorgezaaid. De kleine grasplantjes zijn kwetsbaar en gevoelig voor uitdroging. In het land zijn de eerste gevolgen van de droogte al zichtbaar. Ondanks de voorspelde neerslag voor de komende week, houden we te maken met een tekort. In de grafiek is te zien dat dit jaar bij de […]

Nieuw: H2S detector

Nieuw: H2S detector

Er gebeuren jaarlijks ongevallen met gevaarlijke mestgassen. De gassen bestaan uit een mengsel van onder andere ammoniak, methaan, blauwzuurgas, kooldioxide en waterstofsulfide. Waterstofsulfide ofwel H2S is het gevaarlijkste gas en veelal de oorzaak van dodelijke ongevallen met dieren maar soms ook mensen. Dit gas neemt snel op in het lichaam en is bij kleine hoeveelheden al […]